«Finn din plass 4: Lev velsigna»

UNDERVISNINGEN i denne boka vil lære deg å leve i Guds velsigning og glede deg over et nært forhold til Gud resten av livet ditt. Som en kristen kan du ha et nært forhold til Den Treenige Gud, Far, Sønnen og Den Hellige Ånd gjennom bønn, samtale og samfunn med ham gjennom hele dagen i alle dine daglige gjøremål.