«Finn din plass 2: Bygg på grunnvollen»

I DENNE BOKA vil du lære å kjenne sju åndelige livsprinsipp som du kan anvende i livet ditt hver eneste dag om du ønsker å gjøre framgang i troen og oppnå alt det gode Gud har planlagt for deg. Gjennom hele livet trenger vi å vende oss bort fra synd og vende oss til Gud for å få nåde og hjelp til rette tid.