«Finn din plass 1: Følg Jesus»

Å VÆRE EN KRISTEN ER ET SPENNENDE LIV. Det er et liv i stadig forandring og utvikling. I møtet med Jesus Kristus, Menneskesønnen, finner vi oss sjøl og får en rett forståelse av hvem vi er. Gjennom Jesus Kristus oppdager vi hvor verdifulle vi er som mennesker og hvilken fantastisk plan Gud har for oss.