«Kristus- meditasjonar og Kristusidentitet»

INSPIRASJON! Kristne menneske har gjennom alle tider funnet indre styrke ved å vera stille for Herren og å meditera på Kristus. Tekstane i denne boka og lydboka vil hjelpa deg å venda sinn og tankar til Jesus Kristus, det han har gjort for oss, kven han er for oss i dag og kva han gjer i oss når vi tek imot ordet hans.