For alle mennesker

Desse tre orda: "FOR ALLE MENNESKE brende seg inn i meg og ville ikkje sleppe meg", forteller forfatteren Erling Thi i forordet. For det ligger en grensespengende og frigjørende sannhet i disse ordene. Budskapet i denne boken, som har sitt utspring i 1.Tim 2:1-9, vil hjelpe deg å få tak i det Gud vil si til sitt folk i denne tiden. Det handler om å forstå Guds hjertelag og kjærlighet til alle mennesker.