«Draumar frå Guds hjarte»

HVA SER DU? Da Abraham skulle få vite hva som var Guds plan, så førte Gud ham ut av teltet, og viste ham stjerne-himmelen. Abraham så, og fornemmet en storhet han ikke hadde begreper for. Det er sider ved Gud som fornuften ikke kan gripe, men som kun hjertet kan gripes av. Her gjelder bare poesiens og kunstens språk. Erling Thu har i denne boken vist hvordan Gud bruker sin drøm til å forandre verden. Profetisk drømming er godt forankret i Bibelen.